FAALİYET ALANLARIMIZ

İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları Globalleşen günümüz ekonomisinde toplumların, bireylerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesi sadece fiziki ortamlarda olmamakta, çeşitli kitlesel...
İdare Mahkemeleri * Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü* İptal davaları ,tam yargı davaları* Tazminat davaları* Resmi kurumların kişiler...
İcra Hukuku * Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi* Çek,senet , ve ilamsız icra takipleri* İcra takipleri* İtirazın iptali davası,...
Vesayet Davaları * Vasiliğe İtiraz* Vesayet Organları Nelerdir* Aile Meclisi* Vesayet Davaları Genel Bilgiler* Kayyım Atama* Vasi Olabilme Şartları* Vasi Tayin...
Tazminat Davaları * Bina Yapı Sahibinden Tazminat* Destekten Yoksun Kalmaktan Dolayı Tazminat* Haksız Fiilden Doğan Tazminat* Hayvanın Verdiği Zarardan Dolayı Tazminat...
Soybağı Davaları * Soybağının Düzeltilmesi* Soybağının Reddi* Soybağının Reddi Davası* Anne İle Soybağı* Soybağının Düzeltilmesine İtiraz* Babalık Davası* Çocuğu...
Sağlık Hukuku Davaları * Doktorun Hukuki Sorumluluğu* Doktorun Sözleşme İçi Ve Sözleşme Dışı Sorumluluğu* Doktorun Hastaya Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluğu* Doktor Hasta...
Nüfus Davaları * Cinsiyet Değişikliği* Din Değiştirme* Gaiplik Davası* İsim Değiştirme* Küçüğün Ergin Olmasına İzin* Nüfus Davaları Genel Bilgiler* Nüfus...
Nafaka Davaları * Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası* Boşanma Davası Açmadan Tedbir Nafakası* İştirak Nafakası* Nafakanın Miktarının Artırılması ve...
Miras Davaları Genel Konularımız * Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali* Miras Davaları* Mirasın Reddi* Miras Sebebiyle İstihkak Davası* Miras Sözleşmesi Nedir* Mirasçılıktan Çıkarmanın...
Kira Davaları * Kiraya Verenin Görevleri* Gayrimenkulu Satın Alanın Kişinin Açacağı Tahliye Davası* Kiracı Hakları* Kiraya Verenin Hapis Hakkı* Kira Sözleşmesi...
Kat Mülkiyeti Davaları * Kat Mülkiyetinde Binanın Sigorta Edilmesi * Bina Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu * Kat Malikinin Kat Mülkiyeti Kurallarına Uymaması * Kat...
Gayrimenkul Davası Genel Bilgiler Gayrimenkul Davaları ile ilgili bilgiler , Gayrimenkul Davaları tipleri , Gayrimenkul Davaları’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri ,...
Eşya Hukuku * Tapu İptali ve Tescili Davaları , * Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi , * 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi , * Ortaklığın giderilmesi...
Evlilikte Mal Rejimi Evlilikte Mal RejimiEvlilik içinde bir yaşam birlikteliği olduğundan taraflar birbirlerine maddi ve manevi destekte bulunarak birikim yapabilirler....
Ceza Hukuku * Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma . * Ağır ceza...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları * Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza atan devletlerin , sözleşmece güvence altına alınan hakların ihlallerine yönelik işlemlerinin AİHM de dava...
Aile Hukuku * Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları - Boşanma sonucu mal paylaşımı , menkul ve gayrimenkullerin kazanımı ,tescili* Nafaka, tazminat...
İş Hukuku * İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü * Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
Tüketici Hakları Hukukun bu alanda amacı pazarda adil rekabet düzenleyen ve tüketicilerin çıkarlarına özel koruma sağlamaktır. Bu tüketici ve şirket arasındaki ilişki...
Ticaret ve Şirketler Hukuku Şirketler hukukuna uygun bakış açısıyla, uzman ekibimiz tüm kurumsal işlemlerde sizlere danışmanlık yapmakla birlikte, müvekkillerimize sunduğumuz...
SMTP Error: Could not connect to SMTP host. FAALİYET ALANLARIMIZ | Avukat Sinan Ebren, 0 242 237 98 68 Antalya Avukat

Hata mesajı

E-posta gönderilemiyor. Problem devam ederse site yöneticisine başvurun.

FAALİYET ALANLARIMIZ

İnternet Yayınlarında Kişilik Hakları Globalleşen günümüz ekonomisinde toplumların, bireylerin sahip olduğu hakların ihlal edilmesi sadece fiziki ortamlarda olmamakta, çeşitli kitlesel...
İdare Mahkemeleri * Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü* İptal davaları ,tam yargı davaları* Tazminat davaları* Resmi kurumların kişiler...
İcra Hukuku * Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi* Çek,senet , ve ilamsız icra takipleri* İcra takipleri* İtirazın iptali davası,...
Vesayet Davaları * Vasiliğe İtiraz* Vesayet Organları Nelerdir* Aile Meclisi* Vesayet Davaları Genel Bilgiler* Kayyım Atama* Vasi Olabilme Şartları* Vasi Tayin...
Tazminat Davaları * Bina Yapı Sahibinden Tazminat* Destekten Yoksun Kalmaktan Dolayı Tazminat* Haksız Fiilden Doğan Tazminat* Hayvanın Verdiği Zarardan Dolayı Tazminat...
Soybağı Davaları * Soybağının Düzeltilmesi* Soybağının Reddi* Soybağının Reddi Davası* Anne İle Soybağı* Soybağının Düzeltilmesine İtiraz* Babalık Davası* Çocuğu...
Sağlık Hukuku Davaları * Doktorun Hukuki Sorumluluğu* Doktorun Sözleşme İçi Ve Sözleşme Dışı Sorumluluğu* Doktorun Hastaya Karşı Sözleşme Dışı Sorumluluğu* Doktor Hasta...
Nüfus Davaları * Cinsiyet Değişikliği* Din Değiştirme* Gaiplik Davası* İsim Değiştirme* Küçüğün Ergin Olmasına İzin* Nüfus Davaları Genel Bilgiler* Nüfus...
Nafaka Davaları * Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası* Boşanma Davası Açmadan Tedbir Nafakası* İştirak Nafakası* Nafakanın Miktarının Artırılması ve...
Miras Davaları Genel Konularımız * Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali* Miras Davaları* Mirasın Reddi* Miras Sebebiyle İstihkak Davası* Miras Sözleşmesi Nedir* Mirasçılıktan Çıkarmanın...
Kira Davaları * Kiraya Verenin Görevleri* Gayrimenkulu Satın Alanın Kişinin Açacağı Tahliye Davası* Kiracı Hakları* Kiraya Verenin Hapis Hakkı* Kira Sözleşmesi...
Kat Mülkiyeti Davaları * Kat Mülkiyetinde Binanın Sigorta Edilmesi * Bina Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu * Kat Malikinin Kat Mülkiyeti Kurallarına Uymaması * Kat...
Gayrimenkul Davası Genel Bilgiler Gayrimenkul Davaları ile ilgili bilgiler , Gayrimenkul Davaları tipleri , Gayrimenkul Davaları’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri ,...
Eşya Hukuku * Tapu İptali ve Tescili Davaları , * Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi , * 2b arazilerinde hukuki işlem tesisi , * Ortaklığın giderilmesi...
Evlilikte Mal Rejimi Evlilikte Mal RejimiEvlilik içinde bir yaşam birlikteliği olduğundan taraflar birbirlerine maddi ve manevi destekte bulunarak birikim yapabilirler....
Ceza Hukuku * Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma,sorgu hakimliğinde savunmaya katılma . * Ağır ceza...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları * Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza atan devletlerin , sözleşmece güvence altına alınan hakların ihlallerine yönelik işlemlerinin AİHM de dava...
Aile Hukuku * Tarafların anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları - Boşanma sonucu mal paylaşımı , menkul ve gayrimenkullerin kazanımı ,tescili* Nafaka, tazminat...
İş Hukuku * İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü * Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
Tüketici Hakları Hukukun bu alanda amacı pazarda adil rekabet düzenleyen ve tüketicilerin çıkarlarına özel koruma sağlamaktır. Bu tüketici ve şirket arasındaki ilişki...
Ticaret ve Şirketler Hukuku Şirketler hukukuna uygun bakış açısıyla, uzman ekibimiz tüm kurumsal işlemlerde sizlere danışmanlık yapmakla birlikte, müvekkillerimize sunduğumuz...