Gayrimenkul Davası Genel Bilgiler

Gayrimenkul Davaları ile ilgili bilgiler , Gayrimenkul Davaları tipleri , Gayrimenkul Davaları’nda uygulanan Mevzuat ve İlgili Maddeleri , Gayrimenkul Davaları Dilekçe Tipleri , Gayrimenkul Davaları ile ilgili ornek Mahkeme ve Yargitay Kararlari , Gayrimenkul Davalarında merak edilen konular yer alacaktır.

Maddeleri

* Taşınmaza Müdahalenin Meni Davası
* Cebri Tescil Davası
* Ecrimisil Davası
* Önalım Şüfa Davası
* Tapuda İsim Düzeltilmesi
* Tapu İptali Davası
* Tapu Kaydının Düzeltilmesi
* Tescile İtiraz Davası
* Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması
* Mülkiyet Hakkı Nedir